promo

Aktuality a články z nášho prostredia

Technológia

Energetický štítok okna a jeho prínosy

Okná a vonkajšie dvere patria medzi najslabšie miesta z pohľadu úniku tepla z budovy. Riešenie tejto otázky je vnímané už aj v SR za jedno z najdôležitejších opatrení na šetrenie palivami a zabezpečenie trvalo udržateľného života na Zemi. Zateplené budovy bez predchádzajúcej výmeny okien sú predpoveďou budúcich defektov obvodových plášťov budov, pokiaľ k rozhodnutiu o výmene okien dospeje majiteľ až po ich zateplení.

Okenné konštrukcie z tepelno-technického hľadiska predstavujú nehomogénne konštrukcie. Okenná konštrukcia je zložená z rámovej konštrukcie a systému zasklenia, t.j. z prvkov, ktoré majú rozličné tepelnotechnické vlastnosti.

P1026129

Energetický štítok

Prvým krokom musí byť správna identifikácia vlastností okna alebo vonkajších dverí. Z energetického pohľadu je „povinným“ údajom na CE označení podľa harmonizovanej EN 14351-1+A1 hodnota súčiniteľa prechodu tepla. Straty prievzdušnosťou sú vyjadrené len triedou, ktorá má široké rozpätie a obyčajne užívateľovi veľmi málo napovie o „rezervách“ okna z pohľadu energetických úspor pri bývaní.

Pasívny solárny zisk sa od vydania zmeny A1 EN 14351-1 z roku 2010 vyjadruje hodnotou solárneho faktora (g) a je už aj spolu so svetelnou priepustnosťou skla obsahom CE značenia. Ako jeden z produktov zvýšenia dôvery zákazníka k oknám zaviedlo združenie SLOVENERGOokno v roku 2008 energetické štítky okien.

V revízii v roku 2014 sa akceptovali zmeny v právnych a technických predpisoch a zaviedlo aj hodnotenie okien z hľadiska letného obdobia. Energetické štítky okien sú vo vyjadrení zavedenom týmto združením minimálne vyjadrením úcty výrobcu okna k zákazníkovi najmä tým, že tento dostáva do rúk korektné vyjadrenie vlastností okna a jeho prvkov.

Výsledok hodnotenia je platný iba pre špecifikované okno alebo dvere a špecifikovaného výrobcu. Hodnotenie sa nedá transformovať na podobný výrobok iného výrobcu. Hodnotenie energetickej bilancie je nástrojom na podporu rozširovania výroby a predaja okien a vonkajších dverí s lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami. Hodnotenie energetickej bilancie poskytuje výsledky pre užívateľov budov, výrobcov okien a projektantov.

Cieľom je nezavádzať užívateľa nízkymi hodnotami súčiniteľa prechodu tepla izolačného skla a pritom nespomenúť vlastnosti rámu alebo okraja zasklenia.

Pri energetickom štítkovaní okien sa v súčte tepelných strát a ziskov zvažuje celé okno s odhadom koľko tepla okno stratilo a aké boli zisky. Navyše do hodnotenia vstupujú aj výrobné podmienky výrobcu prostredníctvom nameranej hodnoty prievzdušnosti okien. Z týchto faktorov vypočítaná energetická bilancia sa zaradí do stupnice, známej napr. z hodnotenia elektrospotrebičov. Vyššia hodnota znamená energeticky účinnejšie okno. Túto metódu odhadu je možné uplatniť na všetky typy okien a vonkajších dverí.

Vzorinternet 768X829

1 – jednoznačné označenie štítka;

2 – identifikácia výrobcu a jeho sídla;

3 – identifikácia skladby okna a vlastností polotovarov;

4 – deklarované naplnenie izolačného skla plynom;

5 – vlastnosť, ktorú ovplyvňuje výrobca okna;

6 – s tienením;

7 – bez tienenia.

Prínosy štítkovania okien

Správne navrhnuté a osadené okno bude označené ako okno s nízkou energetickou náročnosťou. Moderné energeticky efektívne okná umožňujú vysokú energetickú úsporu. Energeticky efektívne okná nie sú závislé od použitého materiálu rámu okna. Takto je možné vytvoriť efektívne okno na rôznej materiálovej báze.

Mnohé novodobé materiály majú lepšie vlastnosti ako tradične používané, ale správnym návrhom a výrobnou technológiou je možné vyrobiť energeticky efektívne okno i z tradičných materiálov. Energetickým štítkovaním presnejšie identifikujeme efektívne okno ako celok a nesústreďujeme sa len na okenný rám alebo zasklenie.

Pripájame naše najnovšiecertifikácie:

1. SE 322

2. SE 321


Zdroj: slovenergookno.sk

Späť na články

Pozrite si našu realizáciu

Okná pre vašu budúcnosť

V realizovanom projekte, stavbe zrubovitého typu, ste mohli vidieť drevené okná Profil Classic Exlusive, ktoré boli vyrobené z materiálu smrek fix. Na kefovanom povrchu bola použitá olejová povrchová úprava. Drevené okná majú výborné tepelno-fyzikálne vlastnosti a vysokú tepelnú úsporu, vďaka použitiu izolačného trojskla.

Pozrieť projekt