Aktuality a články z nášho prostredia

Servis

09/10/2017

O 10 ročnej záruke

Záruka na povrchovú úpravu drevených okien, balkónových dverí, PSK a FS portálov  upravených lakmi ADLER systémom High Res ( lazúrovacími a krycími lakmi ) sa poskytuje záruka 10 rokov. Do záruky nespadajú okenné mriežky a vchodové dvere, nakoľko je na ne kladená podstatne väčšia záťaž opotrebovania a poškodenia. Na okná vyrobené z duba  ošetrené lazúrovacími a krycími lakmi sa poskytuje záruka 7 rokov. Záruka platí na neporušenosť lakového filmu bez tvorby pľuzgierov a odlupovania. Malé variácie stupňa lesku do 10 jednotiek Gloss sú tolerované, ako aj variabilnosť farby dreva pri povrchovej úprave lazúrami. V prípade preukázania chyby laku si firma Adler vyhraduje právo rozhodnúť medzi obnovením náteru na vlastné náklady a výmenou dielcov. Ďalšie náhrady škody v záruke nie sú obsiahnuté. Záruka po právnej stranke neobmedzuje zákonné nároky na záruku a platí výlučne na Slovensku.

Mintal 040

Povinnosti zákazníka:

Minimálne jedenkrát ročne celková vizuálna kontrola povrchu okien a písomné hlásenie stavu povrchov okien výrobcovi okien. Predmetom celkovej vizuálnej kontroly povrchu okien je kontrola:

  • celistvosti (kompaktnosť) povrchovej úpravy
  • kontrola priznaných spojov okien (výskyt aj vlásočnicových trhlín v spojoch)
  • mechanické poškodenie povrchov okien (napr. po krupobití, stavebných prácach)

Vystupovanie vnútorných substancií ( napr. živica ) nie je predmetom záruky. Okrem toho nie sú kryté zárukou mechanické poškodenia napr. aj poškodenia následkom krupobitia a záplav, ktoré poškodia lak a môžu viesť k vnikaniu vody pod lakový film. V týchto prípadoch je potrebné poškodené miesta bezodkladne opraviť. To platí aj pre difúziou podmienené škody na oknách následkom vlhkosti, ktoré môžu vzniknúť zlým vetraním (tzv. zimné stavebné škody).

Späť na články