Kladieme dôraz na správnu montáž

Now also in the prescribed procedure for the installation of Windows using the CSN 733134 called. seals in three planes:

  • The Interior plane - sealing (protection)-thermal insulation (PUR foam), s.c. steam proofness and the waterproof foil
  • The centre plane - it is insulating layer of PUR foam
  • The exterior plane - composed by s.c. steam profness and waterproof foil

According to the principle "inside more tightly than outside" is the perfect dryness inside the joints and thus to achieve consistently excellent insulating capacity without subsequent defects and inconvenience.

Montaz1

2. Montáž okna s využitím komprimačnej polyuretanovej pásky pre celú pripojovaciu špáru

  • Komprimačná páska pre celú rovinu pripojovacej špáry

Materiály novej generácie umožňujú utesnenie pripojovacej špáry iba jedným produktom, pričom stále ostáva zachovaný princíp "vnútri tesnejší ako vonku". Túto vlastnosť získavajú úpravami jednotlivých vrstiev komprimačnej pásky. Takto konštruovaná pripojovacia špára je následne vodotesná, vzduchotesná, výborne tepelne izoluje a je trvale UV stabilná.

Montaz2

3. Montáž okna s využitím komprimačnej polyuretanovej pásky pre celú pripojovaciu špáru

  • Upevňovací bod - prenáša hmotnosť a zaťaženie okna mimo rovinu nosnej konštrukcie
  • Interiérová rovina - paronepriepustnosť a vodeodolnosť pripojovacej škáry
  • Stredová rovina - izolačná vrstva, má zhodné alebo podobné vlastnosti ako tepelná izolácia steny
  • Exteriérová rovina - tesnosť proti hnanému dažďu, UV odolnosť, paropriepustnosť, odvetranie pripojovacej škáry

Predsadená montáž okna znamená vysunutie okna do roviny tepelnej izolácie budovy. Takéto riešenie v sebe nesie nesporné výhody v podobe eliminovania tepelných mostov, posun izotermy rosného bodu, úspora energií na vykurovanie a chladenie. Zároveň je však predsadená montáž náročnejšia s pohľadu plánovania, času realizácie a financií, mala by byť preto dôkladne prepočítaná a následne zohľadnená v realizačnom projekte. Dôraz sa kladie na vyriešenie konštrukčných materiálov, pevnosť nosnej konštrukcie a napojenie výrobkov po podlahu. Tento systém montáže sa vo väčšej miere využíva v ultranízkoenergetických budovách, budovách s takmer nulovou potrebou energie, prípadne pasívnych budovách.

Montaz3

4. Montáž nadrozmerných prvkov

V prípade atypických nadrozmerných otvorových výplní alebo prvkov v zle prístupných priestoroch sme pripravení aj na najnáročnejšie požiadavky. S využitím špeciálneho minižeriavu UNIC, s jeho manipulačnou schopnosťou v otvoroch šírky len 600 mm na použitie v stiesnených priestoroch v exteriéri, ale aj interiéri nebude realizácia problém.

Okenná fólia interiér Okenná fólia exteriér