promo

Lakovacia linka

Projekt „Obstaranie inteligentnej robotickej lakovacej linky v spoločnosti MINTAL s.r.o.“

je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:
MINTAL s.r.o., Sielnica 414, 962 31 Sielnica
Miesto realizácie:
MINTAL s.r.o., Sielnica 414, 962 31 Sielnica

Opis projektu:
Predmetom projektu je obstaranie inteligentných inovatívnych technológií na zvýšenie výskumno-vývojových a inovačných kapacít a súčasne podpora zvyšovania kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti MINTAL s. r. o.. 
Obstaraním inteligentnej inovatívnej technológie a jej zavedením do prevádzky dôjde k skvalitneniu a inovácie výrobného procesu, skvalitneniu výrobkov, zrýchlenie výroby, zníženie nákladov na výrobu, uspokojenie náročných potrieb zákazníkov, zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a možnosť presadenia sa na trhoch, ktoré sú pre spoločnosť nové.

Nenávratný finančný príspevok: 178 000,-

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Európsky fond regionálneho rozvoja OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020
Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo hospodárstva SRDokumenty


SÚŤAŽ - Lakovacia linka

Záznam z prieskumu trhu

Kúpna zmluva - Lakovacia linka

Pozrite si našu realizáciu

Okná pre vašu budúcnosť

Niekedy stačí jeden pohľad, dotyk, či nepatrný kontakt a prepukne láska. Tá naša prepukla v spojení prírody a nadčasového dizajnu. Náš nedávno zrealizovaný projekt ,,Pri vode" je toho dôkazom.

Pozrieť projekt