Procesy výroby a technológia

Nemožno opomenúť ani skutočnosť že počítačom riadené strojné zariadenia  povýšili prácu našich zamestnancov na úroveň profesionálov, podiel manuálnej práce sa výrazne eliminoval v prospech  práce duševnej. Zavedením mechanizácie a manipulačnej techniky sa odstránila ťažká manuálna práca.

Mintal 043