promo

Kladieme dôraz na správnu montáž

Základom spolupráce s našou firmou je dôkladné technické a odborné poradenstvo. Východiskom pre kvalitne spracovaný návrh okenných konštrukcií a detailu osadenia je poskytnutie stavebnej dokumentácie, projektových podkladov, pôdorysov a rezov, zo strany klienta a znalosť základných legislatívnych predpisov, noriem a smerníc zo strany obchodného zástupcu.

Predpísaný a legislatívne schválený postup návrhu a realizácie montáže okien a dverí je stanovený v STN 73 3134: 2014.

Vzhľadom na obrovskú škálu ponúkaných a používaných materiálov v pripojovacej škáre je od roku 2012 v platnosti STN 73 3133 určujúca základné požiadavky na vlastnosti materiálov použitých do pripojovacej škáry okna s okolitou konštrukciou. Materiály vyhovujúce tejto norme spĺňajú základné požiadavky na vzduchotesnosť, vodotesnosť, elasticitu, tepelnú izoláciu, životnosť a odolnosť proti UV žiareniu a iné.

Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov sa neustále sprísňujú, aktuálne východisko definuje od 1.7.2019 revízia tepelno-technickej normy STN 73 0540-2 + Z1 + Z2: 2019.

1. Základná schéma montáže okna

  • Exteriérová rovina - tvorí ju tzv. paropriepustná a vodeoodolná páska
  • Stredová rovina - tvorí ju izolačná vrstva
  • Interiérová rovina - utesnenie (ochrana) tepelnej izolácie tzv. paronepriepustnou a vodeodolnou fóliu

Podľa zásady „vnútri tesnejšie ako vonku" dochádza k dokonalému vysušeniu špáry a tým k dosiahnutiu trvale dokonalej izolačnej schopnosti bez následných defektov a nepríjemnosti.

Montaz1

2. Montáž okna s využitím komprimačnej polyuretanovej pásky pre celú pripojovaciu špáru

  • Komprimačná páska pre celú rovinu pripojovacej špáry

Materiály novej generácie umožňujú utesnenie pripojovacej špáry iba jedným produktom, pričom stále ostáva zachovaný princíp "vnútri tesnejší ako vonku". Túto vlastnosť získavajú úpravami jednotlivých vrstiev komprimačnej pásky. Takto konštruovaná pripojovacia špára je následne vodotesná, vzduchotesná, výborne tepelne izoluje a je trvale UV stabilná.

Montaz2

3. Montáž okna do roviny tepelnej izolácie

  • Upevňovací bod - prenáša hmotnosť a zaťaženie okna mimo rovinu nosnej konštrukcie
  • Interiérová rovina - paronepriepustnosť a vodeodolnosť pripojovacej škáry
  • Stredová rovina - izolačná vrstva, má zhodné alebo podobné vlastnosti ako tepelná izolácia steny
  • Exteriérová rovina - tesnosť proti hnanému dažďu, UV odolnosť, paropriepustnosť, odvetranie pripojovacej škáry

Predsadená montáž okna znamená vysunutie okna do roviny tepelnej izolácie budovy. Takéto riešenie v sebe nesie nesporné výhody v podobe eliminovania tepelných mostov, posun izotermy rosného bodu, úsporu energií na vykurovanie a chladenie. Zároveň je však predsadená montáž náročnejšia s pohľadu plánovania, času realizácie a financií, mala by byť preto dôkladne prepočítaná a následne zohľadnená v realizačnom projekte. Dôraz sa kladie na vyriešenie konštrukčných materiálov, pevnosť nosnej konštrukcie a napojenie výrobkov po podlahu. Tento systém montáže sa vo väčšej miere využíva v ultranízkoenergetických budovách, budovách s takmer nulovou potrebou energie, prípadne pasívnych budovách.

Montaz3

4. Montáž nadrozmerných prvkov

V prípade atypických nadrozmerných otvorových výplní alebo prvkov v zle prístupných priestoroch sme pripravení aj na najnáročnejšie požiadavky. S využitím špeciálneho minižeriavu UNIC, s jeho manipulačnou schopnosťou v otvoroch šírky len 600 mm na použitie v stiesnených priestoroch v exteriéri, ale aj interiéri nebude realizácia problém.

Paronepriepustná vzduchotesná vrstva Paropriepustná vzduchotesná vrstva

Pozrite si našu realizáciu

Okná pre vašu budúcnosť

Niekedy stačí jeden pohľad, dotyk, či nepatrný kontakt a prepukne láska. Tá naša prepukla v spojení prírody a nadčasového dizajnu. Náš nedávno zrealizovaný projekt ,,Pri vode" je toho dôkazom.

Pozrieť projekt